Přejít k obsahu


Metodika hodnocení potenciálních členů a dodavatelů klastru, z pohledu výhodnosti pro celý klastr

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Metodika hodnocení potenciálních členů a dodavatelů klastru, z pohledu výhodnosti pro celý klastr. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation methodology of potential members and suppliers of cluster from the view of profitability for the whole cluster
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová
Abstrakt CZ: V případě, že máme již funkční seskupení podnikatelských subjektů (virtuální firmu – přičemž na území ČR je díky dotačnímu programu „Klastry“ nejrozšířenější seskupení v podobě klastrů) dostáváme se do situace, že budeme vybírat dodavatele pro klastr či potenciálního člena klastru. Pokud se dostaneme do situace, že budeme pro celý klastr vybírat dodavatele, musíme si položit otázku, zda pro nás je výhodnější dodavatel s vyšší cenou v regionu, nebo dodavatel s cenou nižší ale značně vzdálený. O kriteriálních funkcích a způsobech hodnocení jednotlivých podnikatelských subjektů z pohledu významnosti pro celé seskupení podnikatelských subjektů pojednává tato studie obsahující i popis matematického modelu pro výběr dodavatele klastru.
Abstrakt EN: In case we already have a functional cluster of the business units (virtual firm – whereas most widespread formation is in form of cluster thanks to a support programme in the Czech Republic) we get into the situation, that we will choose a supplier or a potential member for cluster. If we get into this situation, that we will choose a supplier for a whole cluster, we have to put a question whether a supplier with a higher price in region is preferable to us or a supplier with a lower price but then with greater distance from us. This research paper contents description of the criteria functions and the evaluation methods of the business units from view of an importance for a whole cluster of the business units. This paper also deals with a description of the mathematical model of a supplier selection for cluster.
Klíčová slova

Zpět

Patička