Přejít k obsahu


Metodika benchmarkingového hodnocení členů klastru

Citace:
ŠIMON, M., STANČÍK, P., KLEINOVÁ, J. Metodika benchmarkingového hodnocení členů klastru. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of benchmarking cluster members evaluation
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Michal Šimon , Petr Stančík , Jana Kleinová
Abstrakt CZ: Význam benchmarkingového hodnocení členů klastru spočívá v možnosti vzájemného srovnání členů klastru a určení v jakých oblastech je který ze členů silný a který naopak slabý. Stejně tak lze do hodnocení zařadit i potenciálního člena, kterého je možné porovnat se současnými členy klastru a určit, zda nechce do klastru vstoupit ze zištných důvodů vlastních problémů. Jednotlivé subjekty se porovnávají ve čtyřech oblastech, neboli perspektivách. Jedná se o "finanční perspektivu, zákaznickou perspektivu, perspektivu interních podnikových procesů a perspektivu učení a růstu", ve kterých jsou na základě definovaných metrik jednotlivé subjekty hodnoceny a porovnávány.
Abstrakt EN: Importance of benchmarking cluster members evaluation consists in a possibility of mutual comparison of cluster members and determination in which fields one cluster member is a strong one and vice-versa a weak one. We can evaluate also a potential member and compare this member with contemporary cluster members and determine if a cluster member does not want to enter a cluster from mercantile reasons. Individual subjects are compared in four areas (perspectives). We talk about "financial perspective, customer perspective, internal company´s processes perspective and perspective of learning and growing" in which individual subjects are evaluated and compared on the basis of defined metrics.
Klíčová slova

Zpět

Patička