Přejít k obsahu


Metodika návrhu struktury softwarového nástroje pro efektivní řízení chodu klastru

Citace:
ŠIMON, M. Metodika návrhu struktury softwarového nástroje pro efektivní řízení chodu klastru. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of structure software tool proposal for effective cluster management
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Michal Šimon
Abstrakt CZ: Metodika a neoddělitelná studie obsahuje vrstvená a verifikovaná data potřebná pro vzájemnou komunikaci členů klastru spolu s evidencí potřebných údajů o jednotlivých členech. Zároveň přesně definuje komu jsou jaká data přístupná a k čemu slouží. Připojená studie byla vstupním materiálem pro zahájení prací na informačním a komunikačním systému klastru (ten je jedním z elektronických výsledků projektu) a zároveň byla prakticky využita dvěma klastry.
Abstrakt EN: Methodology and inseparable study consists of tabular and verified data needed for mutual communication of cluster members and evidence of necessary data of individual members. Herewith this methodology exactly defines to whom data are accessible and for what reasons are. An attached study was an output material for work initiation on information and communication cluster system (this system is one of the project electronic results) and it was also practically used by two clusters.
Klíčová slova

Zpět

Patička