Přejít k obsahu


Rozšíření bag-of-words modelu dokumentu: srovnání bigramů a 2-itemsetů

Citace:
TESAŘ, R., POESIO, M., STRNAD , V., JEŽEK, K. Rozšíření bag-of-words modelu dokumentu: srovnání bigramů a 2-itemsetů. In Znalosti 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita , 2007. s. 131-142. ISBN: 978-80-248-1279-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Extending the Bag-of-Words Document Model: A Comparison of Bigrams and 2-Itemsets
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Roman Tesař , Massimo Poesio , Václav Strnad , Karel Ježek
Abstrakt CZ: V článku je srovnáváno zlepšení výsledků klasifikace textových dokumentů při rozšíření klasického modelu dokumentu vycházejícího z jednotlivých slov o bigramy a 2-itemsety.
Abstrakt EN: We compare the performance improvement in terms of classification accuracy when bigrams and 2-itemsets are used to extend the single words-based document representation
Klíčová slova

Zpět

Patička