Přejít k obsahu


Využití struktury webu pro vyhledávání autoritativních institucí a osob

Citace:
FIALA, D., JEŽEK, K., ROUSSELOT, F. Využití struktury webu pro vyhledávání autoritativních institucí a osob. In Znalosti 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita , 2007. s. 300-303. ISBN: 978-80-248-1279-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Usage of Web Structure for finding of Authoritative Institutons and Persons
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Dalibor Fiala , Karel Ježek , Francois Rousselot
Abstrakt CZ: Je představena metodologie pro vyhledávání autoritativních pracovišť a osob na základě analýzy webových stránek.
Abstrakt EN: There is introduced a methodology of finding authoritative departments and persons, based on we-sites analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička