Přejít k obsahu


Surface Degradation of a 20MoCrS4 Steel Workpiece by High Temperature Corrosion

Citace:
MEYER, L., STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B. Surface Degradation of a 20MoCrS4 Steel Workpiece by High Temperature Corrosion. In Corrosion problems in industry. El Nozha: Egyptian Corrosion Society, 2004. s. 1-5.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surface Degradation of a 20MoCrS4 Steel Workpiece by High Temperature Corrosion
Rok vydání: 2004
Místo konání: El Nozha
Název zdroje: Egyptian Corrosion Society
Autoři: L.W. Meyer , Hana Staňková , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Příčinou problémů při návrhu termomechanického zpracování kovových materiálů může být vysokoteplotní koroze. Vysoká napjatost u zoxidovaného povrchu vede k nestejnorodé deformaci povrchu materiálu a tím vzrůstá riziko oxidačních zplodin zaválcovaných do povrchu výrobku. Takto mohou během následujících tepelných zpracování vznikat vady. Pro srovnání účinků nestandardních termomechanických zpracování a standardních zpracování, byla provedena simulace různých ohřívacích procesů a byl hodnocen vliv parametrů ohřevu na oxidaci povrchu.
Abstrakt EN: High-temperature corrosion may cause problems in design of thermomechanical treatment procedures for metallic materials. High strains in surface-oxidised material lead to inhomogeneous deformation of material´s surface and increase the risk of oxidation products being rolled in the surface of the product. Origins of future flaws may thus be produced during subsequent heat treatment. In order to compare the impacts of novel thermomechanical treatment processes and classical treatments, simulation of different heating procedures have been conducted and the influence of heating parameters on the oxidation damage of surface has been assessed.
Klíčová slova

Zpět

Patička