Přejít k obsahu


Řízení procesů v diagnostice: I. Analytická část

Citace:
BASL, J., SKOČIL, V., STEINER, F., TUPA, J. Řízení procesů v diagnostice: I. Analytická část. Plzeň : ZČU, 2006. 59 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Diagnostic processes control: I. Analytical part
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU
Autoři: Josef Basl , Vlastimil Skočil , František Steiner , Jiří Tupa
Abstrakt CZ: Předložená dílčí výzkumná zpráva záměru MSM 4977751310 zachycuje etapu prací věnovanou oblasti řízení procesů v diagnostice v první a druhém roce řešení. Hlavním cílem bylo provedení procesní analýzy a statistické hodnocení procesů v diagnostice. Způsob plnění uvedených cílů a dosažené výsledky popisuje tato zpráva. Zároveň jsou ve zprávě obsaženy základní metody procesního řízení, které byly posouzeny a doporučeny pro řešení této části výzkumného záměru. Současně je uveden způsob implementace systému měření výkonnosti procesů, který byl verifikován v oblasti diagnostiky substrátů. Výsledkem řešení je i návrh možné podpory navrhovaného řešení pomocí dostupných softwarových prostředků a informačního systému.
Abstrakt EN: This research report of research project MSM 4977751310 deals with results and methods, which they have been obtained during first stage of research. The process analysis and statistical process analysis were main goals of this phase. The selected and suitable methods are described in this report also. Next part of this report contains description of process performance measurement system implementation and its verification as part of substrate diagnostics with information system support.
Klíčová slova

Zpět

Patička