Přejít k obsahu


Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy

Citace:
KOCUROVÁ, M. Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy. 1.. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002, 416 s. ISBN: 80-86473-23-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Communicative competences as a theme of the inclusion school
Rok vydání: 2002
Místo konání: Dobrá Voda
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Marie Kocurová
Abstrakt CZ: Monografie Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy je zaměřena na komunikační kompetence dětí se specifickou poruchou učení - oblast, která zatím nebyla u nás sumárně publikována. Referuje o výsledcích výzkumu GAČR 4006/02/0856 s důrazem na vývoj asociování a na pragmatickou úroveň jazyka. Odlišnosti jazykového vývoje dětí se specifickou poruchou učení, které negativně ovlivňují pragmatickou úroveň jazyka a následně zasahují do socializačního procesu, jsou sledovány na pozadí výchovně vzdělávacího procesu.
Abstrakt EN: Communicative Competences as a Theme of the Inclusion School. This work focuses specific areas of language and communication in specific surroundings. It deals with questions of communication competence of pupils with specific learning difficulties. The work aims to summarize information about specific learning difficulties and draw a conclusion for the best way of education of the above- mentioned children. That is why the author includes her results of research GAČR project 4006/02/0856. Highlighted is especially the research done in the language areas, particularly in the associative development and in the pragmatic level of language. The research in these fields was carried out for the first time in the Czech Republic. Further the structure of language intelligence, sense of language, language humour, and mistakes in the dictations alongside with the learning styles were surveyed.
Klíčová slova

Zpět

Patička