Přejít k obsahu


Výzkum jazykové kompetence dětí se SPU

Citace:
KOCUROVÁ, M. Výzkum jazykové kompetence dětí se SPU. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Paido, 2003. s. [12] s.-. ISBN: 80-7315-046-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2003
Místo konání: Brno
Název zdroje: Paido
Autoři: Marie Kocurová
Abstrakt CZ: Příspěvek referuje výzkum GAČR 4006/02/0856, který je věnován často diskutované problematice dětí se specifickými poruchami učení a především jejich komunikačním dovednostem. Hlavním úkolem výzkumu byla deskripce obtíží komunikační kompetence a jejich dopadů do vzdělávací a sociální oblasti. Hlavními výsledky byla tato zjištění: Děti se specifickou poruchou učení disponují odlišnou strukturou jazykové složky inteligence Děti se specifickou poruchou učení produkují méně vyspělých typů asociací Děti se specifickou poruchou učení mají hraniční úroveň jazykového citu Děti se specifickou poruchou mají sníženou pragmatickou úroveň jazyka, která představuje klíčový aspekt komunikační kompetence. Deficit postihuje komunikativní činnosti, odezvu na komunikaci, interakci a konverzaci.
Abstrakt EN: The article refers research GAČR 4006/02/0856 witch concerns children with specific learning difficulties (SLD), primarily their communicative competence. The main goal was to identify the difficulties of the targeted group's communicative competence and how these difficulties influence children's social behaviour and their education. A secondary goal was to verify a new research tool for testing the pragmatic level of the language. Main results were these findings: Children with SLD dispose with distinct structure of verbal elements of the intellect Children with SLD produce less mature types of association Children with SLD have border level of linguistic sensibility Children with SLD dispose with decrease pragmatic level of language, which presents key aspect of communication competency. Deficit concern communicative activities, response on communication and social interaction.
Klíčová slova

Zpět

Patička