Přejít k obsahu


Verification of the Validity of the Common Phenomenological Models for Low-Alloyed TRIP Steel

Citace:
STAŇKOVÁ, H., MOTYČKA, P., MEYER, L., MAŠEK, B. Verification of the Validity of the Common Phenomenological Models for Low-Alloyed TRIP Steel. In TMT 2006 Proceedings. Zenica: University of Zenica, 2006. s. 365-369. ISBN: 995861730-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Verification of the Validity of the Common Phenomenological Models for Low-Alloyed TRIP Steel
Rok vydání: 2006
Místo konání: Zenica
Název zdroje: University of Zenica
Autoři: Hana Staňková , P. Motyčka , L.W. Meyer , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Při vývoji tepelného a termomechanického zpracování nových typů oceli je nezbytné znát charakteristické teploty fázových transformací za různých podmínek ochlazování. Potřebné informace mohou být získány prostřednictvím dilatometrického měření nebo výpočtů založených na fenomenologických modelech. Během experimentu bylo u nízkolegovaných TRIP ocelí prováděno dilatometrické měření. Zaustenitizované vzorky bez deformace stejně jako s deformací při teplotě 910°C byly ochlazovány různými ochlazovacími rychlostmi. Diagramy CTT a CCCT vytvořeny na základě výsledků dilatometrických a metalografických měření.
Abstrakt EN: During the development of the heat or thermomechanical treatment of new steel types it is necessary to know the characteristic temperatures of phase transformations at various cooling conditions. Necessary information can be achieved by dilatometry measurements or by computations based on phenomenological models. In the experiment a dilatometry measurement was carried out on low-alloyed TRIP steel. The austenitized samples without deformation as well as with deformation at the temperature of 910°C were cooled with various cooling rates. The CCT and CCCT graphs were projected based on the results from dilatometric and metallographic evaluation. With the aid of models describing the transformation, the characteristic transformation temperatures were calculated. The model accuracy for this steel was tested by comparison of calculated values with experimental results.
Klíčová slova

Zpět

Patička