Přejít k obsahu


On some new facts in comparing frequency domain, optimal and asymptotic filtering

Citace:
ČERNÝ, V., HRUŠÁK, J. On some new facts in comparing frequency domain, optimal and asymptotic filtering. In Proceedings of the sixth IASTED international conference on control and applications. Anaheim: ACTA Press, 2004. s. 23-28. ISBN: 0-88986-393-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On some new facts in comparing frequency domain, optimal and asymptotic filtering
Rok vydání: 2004
Místo konání: Anaheim
Název zdroje: ACTA Press
Autoři: Václav Černý , Josef Hrušák
Abstrakt CZ: Článek pojednává o několika nových skutečnostech v porovnání frekvenční, optimální a asymptotické filtrace. Asymptotický filtr je zde navržen tak, aby podmínky invariance chyby filtrace a její stejnoměrné konvergence byly splněny. Parametrizace tohoto filtru je provedena přes výkonovou rovnováhu signálů. V článku je ukázáno, že takto navržený asymptotický filtr je ekvivalentní jak optimálnímu Kalman-Bucyho filtru tak dolnopásmovým frekvenčním filtrům různých řádů, které byli odvozeny pomocí parametrické optimalizace, kde kritériem optimality byla zvolena energie výstupního chybového signálu.
Abstrakt EN: The paper deals with several new similarities between frequency domain, optimal and newly introduced asymptotic filtering. An asymptotic filter is proposed in such a way that error invariance and error convergence properties are held. The parametrization of the filter is based on a signal power balance relation. It is shown in the paper that the proposed asymptotic filter corresponds to the well known optimal Kalman-Bucy filter as well as to low pass frequency filters of various degrees by introducing output filtering error signal energy as an optimality criterion.
Klíčová slova

Zpět

Patička