Přejít k obsahu


Active damping of the large mechanical systems - part I.

Citace:
DUPAL, J. Active damping of the large mechanical systems - part I.. In MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 66-71. ISBN: 80-7043-508-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Active damping of the large mechanical systems - part I.
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Článek uvádí přístup k modelování a řízení rozsáhlých systémů pomocí metody modální syntézy, která byla vyvinuta na Katedře mechaniky ZČU v Plzni. Rozsáhlé systémy, které jsou podle předpokladu lineární, jsou dekomponovány do několika subsystémů. Každý z těchto subsystémů je analyzován jako izolovaný systém od ostatních subsystémů pro získání spektrálních a modálních matic jednotlivých subsystémů. Tyto matice jsou pak využity pro transformaci celého systému do modálních souřadnic s redukcí počtu stupňů volnosti.
Abstrakt EN: The paper deals with an approach to the modelling and controling of the large systems using the modal synthesis method developed at the Dept. of. Mechanics of the UWB in Pilsen. The large systems are supposed to be linear and decomposed to several subsystems. Each of this subsystem is analysed as isolated system from the other subsystems to obtain individual modal and spectral matrices. These matrices are than used for system transformation to the modal coordinates with reduction of DOF.
Klíčová slova

Zpět

Patička