Přejít k obsahu


Parametrizace procesních modelů

Citace:
JANOUŠEK, J., BASL, J. Parametrizace procesních modelů. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 91-96. ISBN: 978-80-7043-535-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Process Models Parametrization
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Janoušek , Josef Basl
Abstrakt CZ: Získání realistických datových zdrojů pro parametrizaci současného stavu (AS-IS) procesního modelu Organizace bývá jedním z nejtěžších, časově nejnáročnějších a bezpodmínečně nutných úkolů pro úspěšné zahájení analytické, optimalizační a implementační fáze procesní optimalizace Organizace. Příspěvek se zabývá shrnutím, popisem a návrhem metod, které efektivní sběr dat umožňují, a které jsou v praxi využívány jak pro sběr dat pro parametrizaci AS-IS procesního modelu, tak pro ověření přínosů implementace optimalizovaných procesních modelů (TO-BE).
Abstrakt EN: The gaining of realistic data for parametrisation of the current as-is status of process model in an organization is one of the hardest, time consumptive and crucial tasks for successful process optimization in an organization. The paper deal with the description and proposal of the methods that are used for a collection of parameters in as-is process model and for validation of benefits of implemented optimized process model (e.g. to-be status).
Klíčová slova

Zpět

Patička