Přejít k obsahu


Teorie diagnostiky elektromagnetických systémů

Citace:
MAYER, D., ULRYCH, B., HAMAR, R. Teorie diagnostiky elektromagnetických systémů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 111 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Electromagnetic Systems Diagnostic Theory
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Daniel Mayer , Bohuš Ulrych , Roman Hamar
Abstrakt CZ: Předložená dílčí výzkumná zpráva záměru MSM 4977751310 zachycuje etapu prací věnovanou nejprve přehledu principů elektromechanických aktuátorů a metodám jejich analýzy. Jsou zjišťovány statické charakteristiky aktuátorů a dále jsou sledovány vlivy parametrů aktuátorů na průběh těchto charakteristik. Uvedené metody lze použit jako podklad pro optimalizovaný projekt aktuátorů různých typů. Dále je pozornost věnována originální metodě vyvinuté jejími autory, která umožňuje klasifikovat a posléze diagnostikovat dynamických nelineárních systémů. Třetí část je věnována přechodným dějům v nedokonalém dielektriku, silám působícím v kapacitoru s pohyblivou elastickou elektrodou a numerickým simulacím komplexní permitivity pro kompozitní dielektrika. V poslední části je popsána diagnostika výbojových procesů na výstupu statorového vinutí z drážek turboalternátorů.
Abstrakt EN: This partial report of the MSM 4977751310 project - Diagnostics of Interactive Processes in Electrical Engineering - deals with problems of electromechanical actuators, mathematic simulation and numerical computation of the electric field varying with time in the imperfect dielectric, wits forces acting between two electrodes of a capacitor with one elastic electrode, numerical simulations of behavior of lossy frequency-dependent composite dielectric and physical correctness detection in the area of strictly causal system representations.
Klíčová slova

Zpět

Patička