Přejít k obsahu


Modelování vlivu technologické vady na nestacionární napjatost modelu kontejneru

Citace:
TIKAL, B., VALEŠ, F., ADÁMEK, V. Modelování vlivu technologické vady na nestacionární napjatost modelu kontejneru. In MSC Software. Brno: MSC Software, 2000. s. 1-10. ISBN: 80-238-5454-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of technological defect influence on non-stationary state of stress in container model
Rok vydání: 2000
Místo konání: Brno
Název zdroje: MSC Software
Autoři: Bohuslav Tikal , František Valeš , Vítězslav Adámek
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá numerickými simulacemi a experimentálním vyšetřováním pádové zkoušky modelu kontejneru, který je určen k transportu vyhořelých palivových článků z jaderných elektráren. První část práce se zabývá porovnáním výsledků získaných pomocí MKP s výsledky experimentálního měření na modelu kontejneru, jež byly získány s využitím polovodičových tenzometrů. Ve druhé části příspěvku je pomocí výsledků numerických simulací sledován vliv kruhové kavity ve dně kontejneru na jeho deformace a dále jsou uvedeny experimentální výsledky pádové zkoušky kontejneru naplněného vodou.
Abstrakt EN: This contribution deals with numerical simulations and experimental investigation of a container model at fall test. The container is used for the transport of spent fuel elements from nuclear power plants. The first part of this work focuses on the comparison of numerical results (FEM) with experimental data obtained by semiconductor strain gauges. Numerical simulations of the influence of circular cavity in the container bottom on its deformation are presented in the second part of this contribution. Finally, the experimental results of the fall test of container model filled by water are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička