Přejít k obsahu


Blázni a básníci jako hrdinové grotesky

Citace:
KINDLMANOVÁ, M. Blázni a básníci jako hrdinové grotesky. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 53-75. ISBN: 80-7043-526-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fools and Poets as Heroes of Grotesque
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martina Kindlmanová
Abstrakt CZ: Renesanční literatura jako materiál analýzy literární vědy zrcadlí i vývoj literární vědy samotné, lze nalézat vzájemné souvislosti mezi dějinnou reflexí renesanční literatury a formováním teoretického pohledu na literaturu. Specifickým fenoménem objevujícím se v uměleckém světě renesance i v každodenním životě renesančního člověka je fenomén bláznovství a šílenství, jenž je právě pro svou specifičnost různými dobami přijímán rozdílně, v souvislosti s dobovým teoretickým pohledem na literaturu a stavem „literární vědy“, jejíž existence nezačíná s jejím koncipováním jakožto vědní disciplíny. Nalézáme ji i v renesanci, mezi moudrými blázny a bláznivými mudrci hovořícími básnickým jazykem, jejichž cesta vede staletími až k současnosti a kteří nás provází svými absurdními dramaty až ke konci hry.
Abstrakt EN: Renaissance foolishness is an interesting phenomenon which can be found in Renaissance dramas and novels. It reflected the special character of this period and could be construed as a form of communication in the world of the Renaissance. Its consideration can also be important for people today because there seem to be some similarities between the absurdities of contemporary and Renaissance life. This study attempts to outline the main characteristics of Renaissance foolishness and the relation between the interpretations of this phenomenon and the formation of literary science.
Klíčová slova

Zpět

Patička