Přejít k obsahu


Poznatky z II. semináře broušení konaného na ISF Dortmund

Citace:
ČESÁNEK, J., MATĚJKA, J., MOUREK, D. Poznatky z II. semináře broušení konaného na ISF Dortmund. Plzeň : KTO, 2006. 11 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New Findings from the 2 nd Grinding Seminar held at ISF Dortmund on October 11th 2007
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: KTO
Autoři: Jiří Česánek , Jan Matějka , Daniel Mourek
Abstrakt CZ: Interní zpráva katedry technologie obrábění č.9/06 shrnuje získané poznatky z 2. semináře broušení konaného na ISF Dortmund. Zpráva byla zpracována na základě podkladů a příspěvků autorů vystupujících na tomto semináři. Ve zprávě jsou uvedeny stručně obsahy jednotlivých příspěvků. Řazení je shodné s pořadím, v jakém byly během semináře prezentovány. Pracovníci katedry technologie obrábění Fakulty strojní ZČU v Plzni se zúčastnili semináře v rámci řešení grantu GAČR 101/05/2562.
Abstrakt EN: Department of Machining Technology internal report No. 9/06 summarizes new findings obtained on the 2nd Grinding seminar held at ISF Dortmund, Germany. The report was carried out on the basis of references and contributions of particular authors that appeared in the seminar, containing short abstracts of their contributions. All of them are arranged in order in which they were presented. Staff members of the Department of Machining Technology, Faculty of Mechanical Engineering, UWB in Pilsen took part at the seminar within the framework of the grant GACR No. 101/05/2562 solution.
Klíčová slova

Zpět

Patička