Přejít k obsahu


Bicriterial dual control with multiple linearization

Citace:
FLÍDR, M., ŠIMANDL, M. Bicriterial dual control with multiple linearization. In Proceedings of the 16th IFAC World Congress. Oxford : Elsevier, 2006, s. 103-108. ISBN: 0-08-045108-X
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Bicriterial dual control with multiple linearization
Rok vydání: 2006
Místo konání: Oxford
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Miroslav Flídr , Miroslav Šimandl
Abstrakt CZ: Je navržen a diskutován duální regulátor pro diskrétní stochastické systémy s neznamými parametry založený na bikriteriálním přístupu. Předpokládá se, že všechny náhodné veličiny jsou negausovské. Tento předpoklad vede na nutnost použití globální metody odhadu. Byla zvolena metoda gausovských směsí a byla aplikována v ramci bikriteriálního přístupu. Budicí část zákona řízení je určena pro každý lokální nód odhadované hustoty pravděpodobnosti zvlášť. Je provedeno srovnaní mezi tímto přístupem a využítím globálního bodového odhadu v zákonu řízení.
Abstrakt EN: A suboptimal dual controller for discrete stochastic systems with unknown parameters based on the bicriterial approach is proposed and discussed. It is supposed that all the random quantities are non-Gaussian. This assumption induces that a global estimation method has to be used. The Gaussian sum method with multiple linearization technique was chosen and applied in the bicriterial control approach. The probing part of the control law is determined for each local node of estimated probability density function separately and respects accuracy of each local estimate inherent in the estimated probability density function. A comparison of the proposed modified bicriterial controller and the bicriterial controller which uses global point estimate only is shown in some numerical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička