Přejít k obsahu


Analýza, syntéza, modelování, simulace, ... často používané pojmy, víme však jak je definovat?

Citace:
JEDLIČKA, K., VOŽENÍLEK, V. Analýza, syntéza, modelování, simulace, ... často používané pojmy, víme však jak je definovat?. Ostrava, 2007.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis, synthesis, modeling, simulation, ... frequently used terms, but do we know how to define them?
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava
Autoři: Karel Jedlička , Vít Voženílek
Abstrakt CZ: Analýza, syntéza, modelování a simulace jsou často používané pojmy. Jejich definování je však problematické. Na první pohled je vymezení těchto pojmů a vztahů záležitostí volby vhodné literatury. Ale mnoho vědních oborů chápe zmiňované pojmy odlišně. Proto je příspěvek sestaven tak, aby se mohl čtenář zapojit na plakátu formou interaktivní diskuse o této terminologii. Cílem příspěvku je zjistit, jakým způsobem jsou diskutované pojmy vykládány na různých (nejen akademických) pracovištích v České republice i v zahraničí a otevřít tak terminologickou diskusi o těchto pojmech.
Abstrakt EN: Analysis, synthesis, modeling and simulation are often used terms but their definitions are problematic. Specification of these terms seems to be just a question of a selection of proper literature. But many science disciplines understand mentioned terms in different ways. Therefore the contribution is conceived so the reader could interactively discuss on the poster. The goal of the contribution is to figure out, how discussed terms are understand among universities and companies in Czech Republic or abroad and to open a terminological discussion.
Klíčová slova

Zpět

Patička