Přejít k obsahu


Pradigma (logického) řízení a Některé předsudky, s nimiž se lze setkat v oblasti logických systémů

Citace:
BOKR, J. Pradigma (logického) řízení a Některé předsudky, s nimiž se lze setkat v oblasti logických systémů . Plzeň : Západočeská univerzita, 2006.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Paradigma of (logic) control and Some prejudices to be met in the field of logical systems
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Josef Bokr
Abstrakt CZ: 1. Práce analyzuje stávající pojetí logického řízení a ukazuje, že řízený objekt není dynamický, ale potenciálně dynamický a uvádí korektní paradigma (logického) řízení. 2. Práce se zabývá s předsudky, se kterými se lze setkat v oblastech vymezených uvedenými klíčovými slovy.
Abstrakt EN: 1. This work analyses being done a conception of a logic control showes that a controled object is not the dynamic object, but potentially dynamic and showe correct new paradign of (logic) control. 2. This work deals with prejadices to be met in the fields which are defined by ushered key words.
Klíčová slova

Zpět

Patička