Přejít k obsahu


Sídla rodu von Liebenstein v česko-bavorském pohraničí a počátky hradu Liebenstein v Libé

Citace:
KAREL, T., KNOLL, V., ÚLOVEC, J. Sídla rodu von Liebenstein v česko-bavorském pohraničí a počátky hradu Liebenstein v Libé. In Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky : Společnost přátel starožitností, 2006. s. 71-108. ISBN: 80-86124-66-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Manors of von Liebenstein Family in the Czech-Bavarian Border Region and the Beginnings of Castle Liebenstein in Libá
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Archeologický ústav Akademie věd České republiky : Společnost přátel starožitností
Autoři: Tomáš Karel , Vilém Knoll , Jiří Úlovec
Abstrakt CZ: Historický i stavební vývoj objektu v širších historických a správních souvislostech.
Abstrakt EN: Historical and architectonic development of the seat in wider historical and administrative context.
Klíčová slova

Zpět

Patička