Přejít k obsahu


The Czech Method of DTM Checking

Citace:
FIALA, R., ŠÍMA, J. The Czech Method of DTM Checking. In EuroSDR Official Publication 51. Utrecht: Gopher, 2006. s. 87-93. ISBN: 90-5179-491-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Czech Method of DTM Checking
Rok vydání: 2006
Místo konání: Utrecht
Název zdroje: Gopher
Autoři: Radek Fiala , Jiří Šíma
Abstrakt CZ: Článek popisuje robustní metodu původně použitou pro kontrolu přesnosti digitálního modelu reliéfu vyhotoveného v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Ten byl použit pro kontrolu několika dánských DTM dodaných organizátorem v rámci výzkumu EuroSDR.
Abstrakt EN: The paper describes a robust DTM quality evaluation method orginally used for checking of official DTM created by Czech National Mapping Agency. The method has been applied to DTMs delivered for testing by organizer from EuroSDR.
Klíčová slova

Zpět

Patička