Přejít k obsahu


A Generalization of the Graves Theorem with an Application to the Exact Local Controllability of Nonlinear Systems

Citace:
CIBULKA, R. A Generalization of the Graves Theorem with an Application to the Exact Local Controllability of Nonlinear Systems. Journal of Electrical Engineering, 2004, roč. 55, č. 12/S, s. 22-24. ISSN: 1335-3632
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Generalization of the Graves Theorem with an Application to the Exact Local Controllability of Nonlinear Systems
Rok vydání: 2004
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: FEI STU
Autoři: Radek Cibulka
Abstrakt CZ: Bylo odvozeno zobecnění Gravesovy věty, která byla použita pro nalezení postačujících podmínek pro řiditelnost s omezeními nelineárních dynamických systémů použitím vhodné lineární aproximace.
Abstrakt EN: We present a generalization of the Graves theorem and by using this a controllability criterion for nonlinear dynamical systems is obtained. It is proved that the exact global controllability of the associated linear dynamical system implies the exact local controllability of the nonlinear one.
Klíčová slova

Zpět

Patička