Přejít k obsahu


Thermography analyses of the hole-drilling residual stress measuring technique

Citace:
HONNER, M., LITOŠ, P., ŠVANTNER, M. Thermography analyses of the hole-drilling residual stress measuring technique. Infrared Physics & Technology, 2004, roč. 45, s. 131-142. ISSN: 1350-4495
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermography analyses of the hole-drilling residual stress measuring technique
Rok vydání: 2004
Autoři: Milan Honner , Pavel Litoš , Michal Švantner
Abstrakt CZ: Článek se zabývá metodou a výsledky termografického měření odvrtávací metody měření zbytkových napětí. Infračervené vlastnosti odvrtávacího nástroje a vzorku s nalepenou tenzometrickou růžicí milimetrových rozměrů byly zjištěny měřením zářivosti a odrazivosti. Měření dynamického teplotního pole bylo doprovázeno tenzometrickým měřením při postupném odvrtávání. Diskutovány jsou možné zdroje chyb ve vztahu k určení zbytkových napětí.
Abstrakt EN: The paper deals with methods and results of thermography analyses of the hole-drilling residual stress measuring technique. Surface IR properties of the drilling mill and sample with strain gauge rosette of millimeter dimensions are determined by the emissivity and reflectivity measurements. Dynamic surface temperature field measurement is accompanied by the strain measurement during step-by-step drilling. Possible sources of errors in relation to the residual stress determination are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička