Přejít k obsahu


Model nestacionárního proudění v mužské uretře

Citace:
ROSENBERG, J., BRANDNER, M., NEJEDLÝ, J. Model nestacionárního proudění v mužské uretře. In Inženýrská mechanika '98. Brno: VUT, 1998. s. 657-662. ISBN: 80-85918-40-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of non-stationary flow through the male urethra
Rok vydání: 1998
Místo konání: Brno
Název zdroje: VUT
Autoři: Josef Rosenberg , Marek Brandner , Jan Nejedlý
Abstrakt CZ: Text se zabývá formulací problému a návrhem vhodných numerických schémat. Pozornost je věnována jednorozměrnému modelu a studiu patologických jevů.
Abstrakt EN: The article is devoted to the formulation of the problem and appropriate numerical schemes are proposed. The attention is paid to the one-dimensional case and to the modelling of pathological phenomena.
Klíčová slova

Zpět

Patička