Přejít k obsahu


Řešení speciální úlohy proudění dvousložkové tekutiny s pohyblivým rozhraním metodami typu high-resolution

Citace:
BRANDNER, M., MÍKA, S. Řešení speciální úlohy proudění dvousložkové tekutiny s pohyblivým rozhraním metodami typu high-resolution. In Programy a algoritmy numerické matematiky 10. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2000. s. 13-23.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On problem of two-phase flow with moving interface
Rok vydání: 2000
Místo konání: Praha
Název zdroje: Matematický ústav AV ČR
Autoři: Marek Brandner , Stanislav Míka
Abstrakt CZ: V textu je věnována pozornost řešení nelineární advekční rovnice popisující rozhraní dvousložkové nemísící se tekutiny. Jsou navržena adaptivní schémata typu high-resolution pro řešení této úlohy.
Abstrakt EN: The article is devoted to the solution of the non-linear advection equation describing interface between two fluids. There are proposed adaptive high-resolution schemes to solve this problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička