Přejít k obsahu


Modelování bází geografických dat začíná u pozemkového datového modelu

Citace:
JEDLIČKA, K. Modelování bází geografických dat začíná u pozemkového datového modelu. Praha, 2006., ISBN: 80-239-7435-1,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modeling of geographical data bases starts at the real estate model
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Autoři: Karel Jedlička
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje vizi tvorby univerzálního modelu pro geografická data. Základem takového modelu musí být vždy nejpodrobnější databáze. Pro území České republiky se jedná o pozemkovou databázi reprezentovanou Informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN) pro polohová data, která ovšem musí být doplněna o zdroj výškových dat (Pro ČR například Základní báze geografických dat – ZABAGED, či Digitální model území 1 : 25 000 – DMÚ 25) a další tématické databáze. Právě skloubení několika heterogenních datových zdrojů se ukazuje jako jeden z klíčových úkolů. Z takového modelu pak mohou vznikat odvozením (nejčastěji generalizací) geografické datové báze menších podrobností. Sestavení generalizačních postupů, které by využívaly již existujících algoritmů do co možná nejvíce automatizovaného procesu je další klíčovou částí práce na projektu.
Abstrakt EN: The contribution describes a vision of creation of universal geographic data model (first goal). The fundamental base of such a model has to be always the most detailed database. In Czech Republic, the base can be combined of these databases: Information system of real estate (ISKN) for 2D position data, Fundamental base of geographic data (ZABAGED) for elevations and other thematic databases. It is possible to generalize less detailed databases from this model. Creation of generalization processes, which could use existing algorithms, is the second goal of the project.
Klíčová slova

Zpět

Patička