Přejít k obsahu


Efektivní numerická schémata pro numerickou simulaci proudění v říčních tocích

Citace:
EGERMAIER, J. Efektivní numerická schémata pro numerickou simulaci proudění v říčních tocích. In SVOČ 2005. Plzeň: Vydavatelský servis, 2005. s. 23-44. ISBN: 80-86843-03-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effective Numerical Schemes for Numerical Simulation of River flow
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelský servis
Autoři: Jiří Egermaier
Abstrakt CZ: Práce se zabývá efektivními numerickými metodami pro modelování proudění v říčních tocích v jedné prostorové dimenzi. K řešení jsou využity polynomiální rekonstrukce z po částech konstantních funkcí hledaných veličin. Tyto rekonstrukce jsou voleny tak, aby tlumily oscilace řešení.
Abstrakt EN: This work concerns on effective numerical methods for modeling of river flow in one space dimension. Polynomial reconstructions of piecewise constant functions are used for solving the equations. These reconstructions damps the oscilations in the solution.
Klíčová slova

Zpět

Patička