Přejít k obsahu


Dynamika pro kombinované studium

Citace:
HLAVÁČ, Z. Dynamika pro kombinované studium. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004, 188 s. ISBN: 80-7043-279-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamics for combined study programme
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Skripta obsahují výklad teoretických partií dynamiky v rozsahu výuky v základním studiu na fakultě strojní ZČU v Plzni. Zabývají se dynamikou hmotného bodu, konečných soustav bodů, tuhého tělesa a soustav těles. Výklad je doplněn základy analytické dynamiky a teorií lineárních kmitavých soustav s jedním stupněm volnosti. Teorie je doplněna podrobně řešenými příklady. Na konci každé kapitoly jsou texty dalších neřešených úloh.
Abstrakt EN: The text-book deals with theoretical parts of dynamics in the scope basic studies at the Faculty of Mechanical Engineering of the UWB. It is focused on the dynamics of a particle, a definite system of particles, a solid body and system of solid bodies. The explanation is complemented with the fundamentals of analytical dynamics and the theory of linear vibrating systems with one degree of freedom. The theory is completed with detail solved examples. At the end of each chapter the unsolved problems are listed.
Klíčová slova

Zpět

Patička