Přejít k obsahu


Geometrické modelování a jeho aplikace

Citace:
JEŽEK, F., TOMICZKOVÁ, S., BASTL, B. Geometrické modelování a jeho aplikace. In 1st international conference Aplimat. Bratislava: Slovak University of Technology, 2002. s. 227-232. ISBN: 80-227-1654-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geometric modelling and its applications
Rok vydání: 2002
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: František Ježek , Světlana Tomiczková , Bohumír Bastl
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá změnami v obsahu geometrického modelování a na příkladu Voroneho diagramů a Groebnerovy báze ideálu popisuje nové možnosti uplatnění.
Abstrakt EN: In this article there is an overview of some changes in contents of geometric modelling and also there are mentioned possibilities of use Voronoi diagram and Groebner bases of ideal.
Klíčová slova

Zpět

Patička