Přejít k obsahu


Domain decomposition algorithm for solving contact of elastic bodies

Citace:
DANĚK, J. Domain decomposition algorithm for solving contact of elastic bodies. In Computational Science - ICCS 2002, International Conference. Berlin: Springer, 2002. s. 820-829. ISBN: 3-540-43594-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Domain decomposition algorithm for solving contact of elastic bodies
Rok vydání: 2002
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Josef Daněk
Abstrakt CZ: V článku je prezentována metoda rozkladu oblasti pro řešení variačních nerovnic odvozených z eliptických okrajových úloh s podmínkou jednostranného kontaktu ve dvou dimenzích.
Abstrakt EN: A nonoverlapping domain decomposition algorithm for solving variational inequalities arising from the elliptic boundary value problems in two dimensions with unilateral boundary condition is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička