Přejít k obsahu


Numerické modelování dvoufázového proudění vodní páry s homogenní a heterogenní kondenzací

Citace:
VAIBAR, R., BRANDNER, M., MÍKA, S., NEJEDLÝ, J. Numerické modelování dvoufázového proudění vodní páry s homogenní a heterogenní kondenzací. In Výpočtová mechanika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita , 2002. s. 469-476. ISBN: 80-7082-903-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical modeling of two-phase water steam flow with homogeneous and heterogeneous condensation
Rok vydání: 2002
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Roman Vaibar , Marek Brandner , Stanislav Míka , Jan Nejedlý
Abstrakt CZ: V práci je předložen matematický model popisující proudění vodní páry s kondenzací v energetických soustavách. Řešení hledáme pomocí relaxační metody při diskretizaci využívající konečných objemů na trojúhelníkové nestrukturované síti.
Abstrakt EN: The mathematical model of the heterogeneous and homogeneous condensation in the turbomachinery is presented. A relaxation method is introduced for solving the two=dimensional unsteady flow through the turbine cascades. The method is developed on the unstructured grid and is applied to the flow in the Lawal nozzle.
Klíčová slova

Zpět

Patička