Přejít k obsahu


Numerické modelování proudění tekutiny v elastické trubici

Citace:
BRANDNER, M., NEJEDLÝ, J. Numerické modelování proudění tekutiny v elastické trubici . In Výpočtová mechanika 2001. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. s. 33-40. ISBN: ISBN 80-7082-780-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical simulation of fluid flow in elastic tubes
Rok vydání: 2001
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Marek Brandner , Jan Nejedlý
Abstrakt CZ: Práce se zabývá numerickým modelováním proudění nestlačitelné tekutiny v elastické trubici. Shrnuje základní poznatky z teorie parciálních diferenciálních rovnic a numerických metod vhodných k řešení uvedeného problému.
Abstrakt EN: The article is devoted to the numerical simulation of incompressible fluid flow in elastic tubes. It is a review of basic theory of hyperbolic partial differential equations and numerical methods for solving the problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička