Přejít k obsahu


Pitmanovo porovnání odhadů

Citace:
FRIESL, M., REIF, J. Pitmanovo porovnání odhadů. In ROBUST 2002. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. s. 117-125. ISBN: 80-7015-900-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pitmans comparison of estimators
Rok vydání: 2002
Místo konání: Praha
Název zdroje: Jednota českých matematiků a fyziků
Autoři: Michal Friesl , Jiří Reif
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o alternativním kritériu pro porovnávání odhadů navrženém Pitmanem (1937). Toto kritérium preferuje ze dvou odhadů ten, pro nějž je pravděpodobnost, že bude blíže odhadovanému parametru než druhý, větší, než pravděpodobnost, že tomu bude naopak. Připomenuty jsou některé obecné poznatky o vlastnostech tohoto kritéria, např. netranzitivita, existence nejlepšího odhadu, zobecnění kritéria, pohled z teorie rozhodování. V normálním lineárním modelu je pomocí tohoto kritéria porovnán odhad metodou nejmenších čtverců s odhadem z modelu s vynechaným regresorem a s pre-test odhadem.
Abstrakt EN: The paper deals with an alternative criterion for a comparison of estimators, proposed by Pitman in 1937, several general properties of the Pitman closeness and its Bayesisan version are mentioned. In the normal linear model the least square estimator is compared by Pitman closeness to the restricted model estimator and to a pre-test estimator.
Klíčová slova

Zpět

Patička