Přejít k obsahu


Využití geodetických základů stabilního katastru, historie vzniku a užití mílových tabulek

Citace:
ČADA, V. Využití geodetických základů stabilního katastru, historie vzniku a užití mílových tabulek. Geodetický a kartografický obzor, 2001, roč. 47, č. 10, s. 271-280. ISSN: 0016-7096
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Determination of geoid and quasi-geoid development related to reference ellipsoids
Rok vydání: 2001
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Budování JTSK a potřeba převodů mezi souřadnicovým systémem stabilního katastru (S-SK) a S-JTSK. Způsob sestavení mílových tabulek a jejich užití. Použitelnost mílových tabulek, možnost zpřesnění. Tvorba databáze identických bodů, využitelnost bodů bodového pole S-SK pro přepracování DKM lokalit stabilního katastru do S-JTSK. Definice jednoznačných vztahů mezi S-SK a S-JTSK.
Abstrakt EN: Creation of Unified Trigonometric Cadastral Network and necessity of transforming between the coordinate systems of Stable Cadastre (S-SK) and S-JTSK. The way of forming the Mile Tables and their using. Applicability of Mile Tables and perspectives of their upgrading. Data base reprocessing the localities of Stable Cadastre on the Digital Cadastral Map into the S-JTSK. Definition of singlevalued relations between the S-SK and S-JTSK.
Klíčová slova

Zpět

Patička