Přejít k obsahu


Zeměměřictví a územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace

Citace:
ČADA, V. Zeměměřictví a územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace. In Aktuální problémy inženýrské geodézie 2002. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2002. s. 40-51.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Surweying and the landscape planning documentation
Rok vydání: 2002
Místo konání: Brno
Název zdroje: Český svaz geodetů a kartografů
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Tvorba a provoz informačních systémů veřejné správy jsou závislé na dobře provedené analýze potřebných základních registrů a jejich naplnění daty. Tyto registry musejí být kvalitně ošetřeny nejen po stránce legislativní, ale též organizačně zajištěny a naplněny spolehlivými, kvalitními a kontinuálně aktualizovanými daty, která nemají být přebírána z nekonzistentních zdrojů. V příspěvku je analyzována problematika ZRUIN a zdrojových dat pocházejících z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Dále jsou studovány a posuzovány souvislosti základních registrů na problematiku územně plánovacích podkladů (ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD).
Abstrakt EN: Creation and performance of the Information Systems of Public Administration depend on well done analysis of Basic Registers and their filling up with reliable and continuously updated data. They should not be taken on from inconsistent sources. Problems of ZRUIN, the considered Register of Geographic Information, the Landscape Planning documentation have been analyzed in this study.
Klíčová slova

Zpět

Patička