Přejít k obsahu


Základní báze geodat a zeměměřictví v informační společnosti

Citace:
ČADA, V. Základní báze geodat a zeměměřictví v informační společnosti. In 38. geodetické informační dny. Brno: Spolek zeměměřičů Brno, 2002. s. 93-102.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fundamental basic of geographic data and surveying and mapping in the information society
Rok vydání: 2002
Místo konání: Brno
Název zdroje: Spolek zeměměřičů Brno
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Předložená stať obsahuje názor autora na budoucí úlohu zeměměřiče v prostředí profilující se informační společnosti. Na příkladu naplňování a správy Základního registru územní identifikace (ZRUIN) Informačního systému veřejné správy (ISVS), procesu tvorby digitálního souboru geodetických informací D-SGI, je diskutována nutnost transformace myšlení a konání zeměměřiče do role geomatika.
Abstrakt EN: The study represents the author´s opinion of future tasks of a surveyor in the environment of emergent information society. Necessity of transforming the thought and activities of geomatic engineers has been illustrated by the creation and management of the Basic Register of Spatial Identification and Real Estates (ZRUIN) as a tool for coordination of sustainable development of the landscape.
Klíčová slova

Zpět

Patička