Přejít k obsahu


Vymezení základních bází geodat v národní geoinformační infrastruktuře

Citace:
ČADA, V. Vymezení základních bází geodat v národní geoinformační infrastruktuře. In Město v počítači a elektronická veřejná správa. Praha: Sdružení Digitální město, 2002. s. 1-8.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Definition of basic geodata at nation geospatial information infrastructure
Rok vydání: 2002
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sdružení Digitální město
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Na základě studia provozovaných nebo projektovaných infrastruktur geografických dat (National Spatial Data Infrastructure-USA, European Geographic Information Infrastructure) vymezuje předložená stať obecné zásady které by měly být respektovány v projektu NGII ČR při naplňování základních fondů geodat. Autor poukazuje na jistá česká specifika ve stanovení povinných subjektů spravujících územní prvky ZRUIN a při tvorbě a vedení D-SGI jako základního zdroje geodat v České republice. Stav některých základních bází geodat je ilustrován na konkrétních příkladech.
Abstrakt EN: On the base of study of existing and projected infrastructures of geographic data (National Spatial Data Infrastructure-USA, European Geographic Information Infrastructure) general rules, that should be respected in the project "Natoinal Geographic Infrastructure of the Czech Republic" when creating the fundamental funds of geographic data, have been defined. The author specifies certain Czech special characteristics in definition of mandatory administrators of the Basic Register of Territorial Information and Real Estates (ZRUIN) and of Digital File of Cadastral Survey Data (D-SGI) which is the fundamental source of geographic data in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička