Přejít k obsahu


Generic Fredholm alternative-type results for the one dimensional p-Laplacian

Citace:
DRÁBEK, P., GIRG, P., MANÁSEVICH, R. Generic Fredholm alternative-type results for the one dimensional p-Laplacian. Nonlinear Differential Equations and Applications (NoDEA), 2001, roč. 8, s. 285-298. ISSN: 1021-9722
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Generic Fredholm alternative-type results for the one dimensional p-Laplacian
Rok vydání: 2001
Autoři: Pavel Drábek , Petr Girg , Raul Manásevich
Abstrakt CZ: V článku je studována řešitelnost určité kvazilineární rovnice.
Abstrakt EN: In this paper we give a generic necessary and sufficient condition for the solvability of certain quasilinear equation.
Klíčová slova

Zpět

Patička