Přejít k obsahu


Řešení jednostranného kontaktu malého rozsahu pružných těles ve 2D na paralelních počítačích

Citace:
DANĚK, J. Řešení jednostranného kontaktu malého rozsahu pružných těles ve 2D na paralelních počítačích . Plzeň : 2001, 109 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A solving unilateral contact problems with small ranges of contact in 2D elasticity by using parallel computers
Rok vydání: 2001
Místo konání: Plzeň
Autoři: Josef Daněk
Abstrakt CZ: Hlavní náplní práce je metoda rozkladu oblasti bez překrývání pro řešení variačních nerovnic odvozených z eliptických okrajových úloh ve dvou dimenzích s podmínkou jednostranného kontaktu. Předpokládáme, že kontaktní hranice je Pro řešení problému na společných hranicích používáme metodu předpodmíněných sdružených gradientů s Neumann-Neumann předpodmiňovačem a pro řešení lokálních problémů na jednotlivých podoblastech je použita přesná metoda. Je dokázána konvergence metody postupných aproximací a jsou prezentovány výsledky numerických experimentů.
Abstrakt EN: The main aim of the task is a nonoverlapping domain decomposition algorithm of Neumann-Neumann type for solving variational inequalities arising from the elliptic boundary value problems in two dimensions with unilateral boundary condition. We suppose that boundary with inequality conditon is is used in a successive approximations method. In these solvers, a preconditioned conjugate gradient method with Neumann-Neumann preconditioner is used for solving the interface problems, while local problems within each subdomain are solved by direct solvers. A convergence of the iterative method is proved and results of computational test are reported.
Klíčová slova

Zpět

Patička