Přejít k obsahu


Uniqueness theorem for quasilinear 2nth-order equations

Citace:
BENEDIKT, J. Uniqueness theorem for quasilinear 2nth-order equations. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2004, roč. 5, č. 2, s. 589-604. ISSN: 0022-247X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Uniqueness theorem for quasilinear 2nth-order equations
Rok vydání: 2004
Autoři: Jiří Benedikt
Abstrakt CZ: Zabýváme se postačujícími podmínkami pro existenci a jednoznačnost řešení počátečních úloh pro kvazilineární rovnice 2n-tého řádu. Pro rovnice, které tyto podmínky nesplňují, uvádíme protipříklady nejednoznačnosti řešení a tzv. "blow-up".
Abstrakt EN: We are concerned with sufficient conditions for existence and uniqueness of the solution of initial value problems for quasilinear 2nth-order equations. For equations which do not satisfy these conditions, we present counterexamples of nonuniqueness or blow-up of the solution.
Klíčová slova

Zpět

Patička