Přejít k obsahu


Pravěk

Citace:
GOJDA, M. Pravěk. In Česko : Ottův historický atlas. Praha : Ottovo nakladatelství, 2007, s. 42-63. ISBN: 978-80-7360-577-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech Lands - The Otto's Historical Atlas
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ottovo nakladatelství
Autoři: Martin Gojda
Abstrakt CZ: Kapitola přináší základní poznatky o vývoji českých zemích od starší doby kamenné do konce pravěku (doba stěhování národů) a prezentuje nejnovější výsledky archeologických a přírodovědných výzkumů v oblasti historie lidských sídelních aktivit u nás.
Abstrakt EN: The chaspter brings a survey of the history of human settlement activities in Czechia since the Paleolithic to the end of prehistory (Migration period). It presents the most update results in the field of past human settlement as achieved by archaeology and natural science.
Klíčová slova

Zpět

Patička