Přejít k obsahu


A new approach to system structure reconstruction based on a generalized Tellegen principle

Citace:
HRUŠÁK, J., ČERNÝ, V., PÁNEK, D. A new approach to system structure reconstruction based on a generalized Tellegen principle. In Proceedings of the 16th IFAC World Congress. Oxford : Elsevier, 2006, s. 1293-1298. ISBN: 0-08-045108-X
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A new approach to system structure reconstruction based on a generalized Tellegen principle
Rok vydání: 2006
Místo konání: Oxford
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Josef Hrušák , Václav Černý , David Pánek
Abstrakt CZ: Článek pojednává o novém problému rekonstrukce struktury systémů v oblasti striktně kauzálních reprezentací. Navržený přístup k řešení problému je založen na zobecnění Tellegenovy věty známé z elektrotechniky. Důsledkem toho jsou obdrženy matematicky a fyzikálně korektní výsledky. Na závěr jsou ze stanoveného úhlu pohledu diskutovány některé známé a často užívané struktury reprezentací systémů.
Abstrakt EN: The paper deals with a new problem of system structure reconstruction in the area of strictly causal system representations. The proposed approach to the problem solution is based on generalization of Tellegen's theorem well known from electrical engineering. Consequently, mathematically as well as physically correct results are obtained. Some known and often used system representation structures are discussed from the developed point of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička