Přejít k obsahu


A Survey of Research Activities in the Area of Modeling and Simulation at the UWB/DCS

Citace:
GRILLINGER, P., HEROUT, P., KAČER, J., RACEK, S., ŠAFAŘÍK, J. A Survey of Research Activities in the Area of Modeling and Simulation at the UWB/DCS. In Simulation Almanac 2005. Prague: Czech Technical University , 2005. s. 5-8. ISBN: 80-01-03322-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Survey of Research Activities in the Area of Modeling and Simulation at the UWB/DCS
Rok vydání: 2005
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech Technical University
Autoři: Petr Grillinger , Pavel Herout , Jaroslav Kačer , Stanislav Racek , Jiří Šafařík
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje výzkumné aktivity KIV/ZČU v oblasti počítačového modelování a simulace v období 1995 - 2005.
Abstrakt EN: This paper summarizes recent research activities in the given area at the Department of Computer Science of the West Bohemia University (UWB/DCS).
Klíčová slova

Zpět

Patička