Přejít k obsahu


Object-Oriented Modification of Cellular Automata Model for Urban Traffic Simulation

Citace:
HEROUT, P., HARTMAN, D. Object-Oriented Modification of Cellular Automata Model for Urban Traffic Simulation. In Simulation Almanac 2005. Prague: Czech Technical University, 2005. s. 28-39. ISBN: 80-01-03322-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Object-Oriented Modification of Cellular Automata Model for Urban Traffic Simulation
Rok vydání: 2005
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech Technical University
Autoři: Pavel Herout , David Hartman
Abstrakt CZ: Diskrétní simulační model založený na modelu celulárního automatu pro simulaci městské dopravy. Vývoj je založen na objektově orientovaném přístupu.
Abstrakt EN: Discrete urban traffic simulation model based on cellular automata model. The development is based on object oriented.
Klíčová slova

Zpět

Patička