Přejít k obsahu


Synthesis of control law for non-linear systems in critical case

Citace:
FIALOVÁ, A., ČERNÝ, V. Synthesis of control law for non-linear systems in critical case. In Proceedings of The 1st IFAC Symposium on System Structure and Control. Oxford : Elsevier Science Ltd., 2001, s. 1-6. ISBN: 0-08-043414-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Synthesis of control law for non-linear systems in critical case
Rok vydání: 2001
Místo konání: Oxford
Název zdroje: Elsevier Science Ltd.
Autoři: Andrea Fialová , Václav Černý
Abstrakt CZ: Stabilizace je základní oblastí zájmu v teorii systémů a celá řada publikací se tímto problémem zabývá. Tento článek popisuje metodu stabilizace pro speciální třídu nelineárních systémů. Nelineární systémy mohou mít po aproximativní linearizaci neřiditelné póly na imaginární ose. Jedním z možných přístupů spočívá ve využití Věty o centrální varietě.
Abstrakt EN: Stabilization (control system design) is one of fundamental areas investigated in the system theory and many articles have already been dedicated to it in technical literature. The paper deals with a stabilization method for a certain class of non-linear systems. Non-linear systems belonged to the considered class have (after performed approximative linearization) some poles on the imagine axis which are uncontrollable. As the theoretical base of the approach presented in the paper the Center manifold theory (which enables us to solve the stabilization problem) has been chosen.
Klíčová slova

Zpět

Patička