Přejít k obsahu


Closed form estimation of boundary values in electrical distribution networks

Citace:
JANEČEK, E., PRAUTSCH, P. Closed form estimation of boundary values in electrical distribution networks. In Proceedings of The 16th IFAC World Congress. Oxford : Elsevier, 2006, s. 175-180. ISBN: 0-08-045108-X
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Closed form estimation of boundary values in electrical distribution networks
Rok vydání: 2006
Místo konání: Oxford
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Eduard Janeček , Pavel Prautsch
Abstrakt CZ: Článek pojednává o problému odhadu pracovních hodnot v nízkonapěťových distribučních sítích. Spotřeba je uvažována jako stacionární proces a navržená metoda poskytuje první dva momenty proudu a napětí v libovolném uzlu sítě. Hraniční hodnoty, které nesmí být překročeny s danou pravděpodobností, mohou být poměrně snadno získány. Výhodou této metody je skutečnost, že určuje odhady v uzavřené formě. Z toho vyplývá, že není potřeba přepočítávat celou síť pro odlišné koeficienty.
Abstrakt EN: The paper deals with the problem of estimating operating quantities in low-voltage distribution networks. The load is considered to be a stationary process and the proposed method gives the first two moments of current and voltage at an arbitrary node of the network. Boundary values that must not be exceeded with a given probability can thus be easily obtained. Moreover, the method calculates the estimates in a closed form parameterized by coefficients of correlation between customers' loads. Hence, there is no need to recalculate the whole network if different coefficients are used.
Klíčová slova

Zpět

Patička