Přejít k obsahu


Nazvanija odeždy v russkom i češskom jazykach (kontrastivnyj analiz)

Citace:
SVOBODOVÁ, J. Nazvanija odeždy v russkom i češskom jazykach (kontrastivnyj analiz). In Phililogica. LVII, Tradície a perspektívy rusistiky. Bratislava: Univerzita Komenskeho, 2003. s. 139-145. ISBN: 80-223-1808-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Rok vydání: 2003
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenskeho
Autoři: Jiřina Svobodová
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička