Přejít k obsahu


Geografické informační systémy v informační společnosti

Citace:
ČADA, V. Geografické informační systémy v informační společnosti. In XXIX. konference. Plzeň: EurOpen.CZ, 2006. s. 95-115. ISBN: 80-86583-11-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: GEOINFORMATION SYSTEMS IN INFORMATION SOCIETY
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: EurOpen.CZ
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Geografické informační systémy (GIS), jejich definice ve vazbě na historický vývoj. Budování národní geoinformační infrastruktury a interakce s návrhem infrastruktury prostorových dat v Evropě (INSPIRE), publikovaným ve formě směrnice Evropského parlamentu (Directive of the European Parliament and of the Council establishing an infrastructure for spatial information in the Community), a možnosti ovlivnění obsahu a naplňování datových bází na národní úrovni. Prostorově lokalizovaná data a jejich základní vlastnosti s ohledem na funkčnost GIS. Základní datové zdroje a informační systémy prostorově lokalizovaných dat v ČR. Problematika lokalizace geoprostorových dat, volba souřadnicových systémů, úroveň podrobnosti dat a jejich přesnost. Metadatové informační systémy; data o datech. Informační systém katastru nemovitostí, jeho budování a správa. Webové služby jako moderní způsob poskytování aktuálních geoprostorových informací pro projekty a uživatele GIS.
Abstrakt EN: The paper deals with possibility of delimitation of some reference geodata, its characteristic features and function in current land data model of Cadastre of Real Estate of the Czech Republic, inclusive the concept of some appropriate modifications. The reports acquaint with definitions of used basic terms and monitoring objects. Data elements of digital cadastral map and procedure of construction of land data model feature catalogue and its attributes are described. The result is the comparison of this normative with proposal of infrastructure for spatial information in Europe (INSPIRE) published in the Directive of the European Parliament and of the Council establishing an infrastructure for spatial information in the Community, and the possibility of affection of the content and fillingup of databases at national level.
Klíčová slova

Zpět

Patička