Přejít k obsahu


Řešení metody transformace rastrů ze sáhového souřadnicového systému do S-JTSK při obnově katastrálního operátu přepracováním pro potřeby resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Citace:
ČADA, V. Řešení metody transformace rastrů ze sáhového souřadnicového systému do S-JTSK při obnově katastrálního operátu přepracováním pro potřeby resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Praha, 2002.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Solution of a method of raster transformation from the fathom coordinate reference system into the JTSK system as a part of renowal of cadastral documentation for the needs of the Czech Office for |Surveying, Mapping and Cadastre
Rok vydání: 2002
Místo konání: Praha
Název zdroje: Český úřad zeměměřický a katastrální v Praze
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Technologie je zaměřena na digitální zpracování rastrových ekvivalentů analogových map stabilního katastru a map bývalého pozemkového katastru v sáhovém měřítku 1:2880. Součástí technologie je jednoznačně definovaný Globální transformační klíč (GTK) mezi souřadnicovými systémy stabilního katastru (gusterbergský, svatoštěpánský) a systémem Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), který je založený na využití číselně určených geodetických základech. Technologie je provozně nasazena v rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČUZK) při digitalizaci katastrálních map.
Abstrakt EN: Technology is oriented to digital processing of raster equivalents of analogue maps from the Stable cadastre and Land cadastre in scale 1 : 2880. An important part of the technology is the Global Trasformation Key (GTK) defining relations between coordinate systems of Stable cadastre (Gusterberg, St. Stephen) and the System of Unified Trigonometric Network of Cadastre (S-JTSK). It is based on numerically defined horizontal control. The technology has been broadly applied in the sector of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (ČÚZK, COSMC) in the process of digitalization of cadastral maps.
Klíčová slova

Zpět

Patička